A Hegyvidék Bevásárlóközpontweboldalára vonatkozó adatkezelési tájékoztató („Adatkezelési Tájékoztató”)

I.Az Adatkezelő Személyének a megjelölése és a jelen Adatkezelési Tájékoztató célja

A GTC HBK Project Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) tulajdonában áll a 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11-12. szám alatt található Hegyvidék Bevásárlóközpont („Hegyvidék Bevásárlóközpont”) kereskedelmi elnevezéssel bíró bevásárlóközpont, továbbá a Társaság megbízásából üzemel a Hegyvidék Bevásárlóközponthoz tartozó https://www.hegyvidekkozpont.hu weboldal (továbbiakban „Weboldal”).

 

A Hegyvidék Bevásárlóközpont Weboldalának működtetése során a Társaság személyes adatokat kezel. A jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgya kizárólag a Hegyvidék Bevásárlóközpont Weboldalát érintő adatkezelések, a Társaság teljes adatkezelése külön tájékoztató tárgya.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja,

 

 • hogy a Társaság adatkezelése megfeleljen a GDPR 13. cikk és 14. cikk előírásainak[1] továbbá,
 • hogy bemutassa és átláthatóvá tegye az Adatkezelő által a Hegyvidék Bevásárlóközpont Weboldalával kapcsolatban végzett adatkezeléseket, valamint,
 • hogy tájékoztatást nyújtson az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról.

Adatkezelő megnevezése:  GTC HBK Project Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő képviselője: Zovát Csaba, ügyvezető

Adatkezelő cégjegyzékszáma:  01-09-384793

Adatkezelő székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. A. ép., 15. em.

Adatkezelő elérhetősége: www.hegyvidekkozpont.hu/kapcsolat

II. Társaság Weboldalával összefüggésben megvalósuló adatkezelések

A Társaság a Weboldal működtetésével kapcsolatban a következő adatkezeléseket végzi.

 

II / I. Hírlevél feliratkozás

A Weboldal látogatóinak (továbbiakban „Érintett”) lehetőségük van arra, hogy a Weboldal erre kijelölt felületén – az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételével - feliratkozzanak a Hegyvidék Bevásárlóközpont akcióival, működésével, eseményeivel kapcsolatban megjelenő elektronikus hírlevelekre. A hírlevélre való feliratkozással az Érintett kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja a reklám címzettjének közvetlen megkeresés megküldéséhez. 

 

A hírlevélre való feliratkozás vagy annak elmaradása semmilyen módon nem befolyásolja akár a Weboldal használatát, akár a Hegyvidék Bevásárlóközpont látogathatóságát.

 

Adatkezelés megnevezése: Hírlevél feliratkozás

 

Az adatkezelés célja: 

Amennyiben az Érintett feliratkozik a hírlevélre, az ennek során megadott adatait a Társaság abból a célból kezeli, hogy a Hegyvidék Bevásárlóközpontban lévő bérlők termékeiről, szolgáltatásairól, promócióiról az Érintettet e-mailben tájékoztassa.

 

A kezelt személyes adatok köre:

A hírlevél küldéssel kapcsolatban az Érintett alábbi adatait kezeli a Társaság:

- az Érintett neve;

- az Érintett e-mail címe;

Ezen adatok megadásának a hiányában az Érintett feliratkozása nem jöhet létre.  

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása - GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont. A hozzájárulást az Érintett a fenti adatok megadásával és a „Feliratkozom” gomb megnyomásával adja meg.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az Érintett által megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

Az Érintett személyes adatai törlésre kerülnek az adatbázisból, ha

-       azt az Érintett kéri, vagy

-       az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, vagy

-       a hírlevél célú adatkezelés ellen tiltakozik, vagy

-       a hírlevélről leiratkozik.

 

Hírlevélről az alábbiak szerint bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül lehet leiratkozni:

-       a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva;

-       az hegyvidek@gtc.hu címre küldött e-mailes nyilatkozat útján;

-       postai úton az Adatkezelő címére küldött levélben.

 

A hírlevelek kezelésében részt vevő adatfeldolgozók:

FRANK Digital Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. szám;

Cégjegyzékszám: 01-09-189827;

Adószám: 24927356-2-41

II / II. „Sütik” használata a Weboldal működtetése során

Mit csinálnak a „sütik” a Weboldal látogatása során?

A Weboldal működtetése során az Adatkezelő, a Weboldal megfelelő működése, a látogatói élmény növelése, valamint a böngészési szokások nyomon követése és elemzése érdekében ún. „sütiket” („cookie-kat”) használ. A cookie-k olyan fájlok, amelyeket az Érintett által felkeresett webhelyek hoznak létre. A böngészési adatok mentésével – egyebek mellett – megkönnyítik az online navigációt, de képesek a következőre is: bejelentkezve tarthatják az Érintettet, emlékezhetnek a webhely beállításaira, helyi szinten releváns tartalmat kínálhatnak.

 

A Weboldal látogatásával, valamint az „Elfogadom” gomb megnyomásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság külső szolgáltatók által kezelt „cookie”-kat használjon a Weboldalon.

 

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel az Érintett azonosítására, és csak abban az esetben kapcsolhatók össze ezen adatokat egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha az Érintett a „cookie” elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Érintettel kapcsolatban azonosításra alkalmas „cookiek”-at alkalmazzon a Társaság.

A cookie-k által létrehozott adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és a Társaság fér hozzá.

Milyen sütiket használ az Adatkezelő?

A Társaság a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt, alábbi „cookie”-kat használja.

A Társaság hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett a Weboldalon, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

 

További részletes tájékoztatás a Google Analytics által alkamazott „cookie”-ról: (http://www.google.com/analytics). A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak

Kikapcsolhatók-e a sütik?

 

A Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolható a cookie-k használata, vagy egyébként módosíthatók a cookie üzenetek beállításai. A cookie-k kezelésére vonatkozó menüpont, funkció az alábbi böngészők esetében az alábbi linkeken érhetők el:

 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

A Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jai is letilthatók.

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban a Weboldallal. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében semmilyen felelősséget nem vállal az Adatkezelő.

A fenti 1. és 2. pontban megnevezett sütik ún. marketing és remarketing célú sütik: ezek a sütik általában marketing, reklám és hirdetési tevékenységek miatt kerülnek beállításra abból a célból, hogy az Érintettek érdeklődési körét monitorozzák, majd ennek megfelelően tudnak releváns hirdetéseket megjeleníteni a Weboldalon. Amennyiben az Érintett nem engedélyezi ezeket a sütiket, a jövőben nem kap célzott hirdetéseket.

 

A Társaság ezeket a sütiket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás alapján kezeli. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az Érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását a böngésző beállításaiban, ebben az esetben a Szolgáltató az adott cookie-t nem alkalmazza és azzal adatgyűjtést, adatkezelést a továbbiakban nem végez.

 

Egyes cookie eszközök alkalmazásával a Weboldalról automatikusan gyűjtött adatokat profilalkotásra és azon alapuló reklám megjelenítésére használjuk, azaz a felhasználó személyes jellemzőit, preferenciáit elemezzük és előrejelezzük a felhasználó viselkedését, érdeklődési körét. A profilalkotást a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján jogos érdek alapon végezzük, amely eredményeképpen létrejövő profil jellemzőket és adatokat célzott reklámok megjelenítése céljára használjuk fel. Az automatizált döntéshozatallal megvalósuló profilalkotás révén olyan elektronikus reklámokat fog kapni a felhasználó, amelyek jobban megfelelnek feltárt személyes jellemzőinek, érdeklődési körének, vásárlási szokásainak, viselkedésének. Ilyen esetekben Önt az alábbi többletjogosultságok illetik meg:

 

 • emberi beavatkozást kérhet,
 • álláspontját kifejezheti,
 • az így meghozott döntéssel szemben kifogást nyújthat be az Adatkezelőhöz.

III. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Érintett személy az Adatkezelőhöz címzett megkeresésében tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, jogainak sérelme esetén bírósághoz / hatósághoz fordulhat.

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei, azaz melyek az Ön jogai?

 

Önnek, mint Érintettnek joga van kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog. 

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés – azaz hozzájárulás alapú adatkezelés - esetén Önt megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés – azaz jogos érdek alapú adatkezelés - esetén Önt megilleti a jog, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

 

Ön, mint az adatai kezelésében érintett, bizonyos jogokat érvényesíthet a GDPR és más vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban. A következő rész tájékoztatást tartalmaz az Ön, mint adatkezeléssel érintett GDPR szerinti jogai tekintetében.

Az adatkezeléssel érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikke)

 

Ön bármikor információt kérhet tőlünk az Önről kezelt adatok tekintetében. Ebbe az információba beletartozik az általunk kezelt adatok kategóriája, a célok, amelyekre tekintettel az adatkezelés történik, az adatok forrása, ha az adatokat nem Öntől közvetlenül gyűjtöttük, és adott esetben a címzettek, akikkel az adatait közöltük. Ön jogosult a megállapodás részét képező adatainak egyszeri ingyenes másolatára. Amennyiben Önnek további másolatokra van szüksége, fenntartjuk a jogunkat arra, hogy az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számoljunk fel a másolatokért. Társaságunk a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg az Ön által kért tájékoztatást.

 

A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikke)

 

Ön kérheti tőlünk adatai helyesbítését. Mi – figyelemmel a pontosság és adattakarékosság alapelvére – megtesszük a szükséges intézkedéseket azért, hogy a rendelkezésre álló legfrissebb információk alapján Önről helyes, teljes körű, időszerű és releváns információt őrizzünk és kezeljünk. Egyes adatait Ön a Weboldalon maga is helyesbítheti.

A törléshez való jog (GDPR 17. cikke)

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó adatokat, amennyiben jogi követelmény azt előírja. A GDPR 17. cikke alapján ez az eset áll fenn, amennyiben:

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatai kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a direkt marketing célú adatkezelés ellen tiltakozik;
 • Az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték

 

És feltéve, hogy az adatkezelés nem a következő célból szükséges:

 

 • Olyan jogi előírásnak való megfelelőség céljából, mely előírja számunkra az Ön adatai kezelését;
 • Különös tekintettel a jogilag előírt megőrzési időszakok figyelembe vételével;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Amennyiben az adatok törlésére sor kerül, ez esetben Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikke)

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben

 

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és annak vizsgálata folyamatban van, hogy a mi jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön érdekeivel szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikke)

 

Az Ön kérésére az Ön adatait, amennyiben az műszakilag megvalósítható, egy másik felelős fél számára kell továbbítani. E jogával Ön abban az esetben élhet, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy a szerződés teljesítéshez szükséges. Ahelyett, hogy Ön az adatokról másolatot kapjon, kérheti, hogy közvetlenül mi továbbítsuk egy másik adatkezelőnek azokat az adatokat, amelyeket Ön megad.

 

A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikke)

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulása vagy a mi vagy harmadik fél jogos érdekei alapján történik, ekként különösen a GDPR 22. cikke által említett profilalkotás ellen is tiltakozhat. Ebben az esetben mi az Ön adatait nem kezeljük tovább. Ez utóbbi arra az esetre nem vonatkozik, amikor bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel szemben, vagy amikor mi az Ön adatait jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolóan kérjük.

 

Teljesítési határidők az érintett jogainak teljesítése tekintetében

 

Minden esetben igyekszünk a kéréseket legkésőbb 1 hónapon belül teljesíteni. Ugyanakkor ez az időtartam bármely olyan okból, amely az adatkezeléssel érintett konkrét jogával vagy az Ön kérésének összetettségével összefügg, meghosszabbítható legfeljebb 2 hónappal.

Információ korlátozás az érintett jogainak teljesítése körében

 

A GDPR 14. cikkében foglalt információ rendelkezésre bocsátási kötelezettségnek nem kell eleget tennünk amennyiben,

 

 • Ön már rendelkezik az információkkal;
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben a GDPR 14. cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését.
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az Ön jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia 

 

Az Ügyfél az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére, az Adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő (pl.: e-mailre küldött hírlevelek) szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a jogszabály szerinti kötelező időtartamig megőrzi.

IV. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz a fentebb megadott elérhetőségeken.

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

 

Kelt Budapest, 2021. július

 

GTC HBK Project KFT.

  

[1] az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet”)